Zobacz co zmienia się w funkcjonowaniu szkół od 1 lutego?

5 lutego 2021 Wyłączono przez redaktor

Od 1 lutego obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek – uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV–VIII oraz […]

Artykuł Zobacz co zmienia się w funkcjonowaniu szkół od 1 lutego? pochodzi z serwisu Dzisiaj w Gliwicach.