Znęcał się nad partnerką i 4 dzieci

Znęcał się nad partnerką i 4 dzieci

10 października 2023 Wyłączono przez redaktor

Tymczasowe aresztowanie agresora, nakaz opuszczenia mieszkania dla drugiego, to miniony weekend. Przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym, które nie zależy od statusu społecznego czy materialnego danej rodziny. Gliwiccy policjanci, otrzymawszy zgłoszenie, dogłębnie wyjaśniają i badają każdy przypadek, gdy trzeba, podejmują stanowcze i ostre decyzje.

„W ostatnich dniach na wniosek policji i prokuratora Sąd Rejonowy w Gliwicach aresztował 30-letniego gliwiczanina, który jak dowodził zebrany przez śledczych materiał – od 2022 roku znęcał się nad partnerką i czwórką dzieci w wieku od 1 roku do 10 lat. W domu było permanentne wyzywanie, grożenie, znieważanie, krzyki słowem – trudna do zniesienia przemoc psychiczna” – informuje policja.

„W weekend po zgłoszeniu telefonicznym policjanci interweniowali w jednym z domów w gminie Rudziniec. Ofiarami przemocy miały być żona i nastoletnie dziecko. Funkcjonariusze zbadali sprawę, szacując ryzyko pozostawania 40-latka w domu, stwierdzili, że taki stan może stanowić zagrożenie. Podjęli decyzję o wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego otoczenia” – przekazuje KMP.

„Najważniejszym narzędziem wprowadzonym przez ustawę antyprzemocową z 2020 roku jest stosowany wobec podejrzewanego o przemoc nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z domniemaną ofiarą i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do ofiary i jej mieszkania. Takie nakazy i zakazy wydaje Policja. Najistotniejsze, że obowiązują one od momentu wydania, zatem ofiary nie muszą dłużej w strachu o swoje życie czekać na długotrwałe sądowe procedury” – informuje policja.

Pamiętajmy też, że ofiary przemocy mogą wnioskować do sądu o trwałą eksmisję sprawcy ze wspólnego miejsca zamieszkania, m.in. otrzymują specjalny formularz od policji.

„W Gliwicach od początku obowiązywania ustawy (prawie 3 lata) nasi funkcjonariusze skorzystali z tego narzędzia prawnego 40 razy. W tej statystyce nie zawierają się decyzje prokuratorskie. Prokurator może wystąpić do sądu o tymczasowe aresztowanie sprawcy, gdy istnieje realne zagrożenie zdrowia i życia osoby pokrzywdzonej. Prokurator może także w toku postępowania przygotowawczego nakazać sprawcy powstrzymanie się od kontaktowania w określony sposób z pokrzywdzoną bądź zakazać zbliżania na określoną odległość.
Przypominamy ofiarom domowej przemocy, aby nie tolerowały takiego stanu i zawiadamiały organy ścigania. Pamiętajmy, że warto zbierać dowody przestępstwa, w przypadku doznania obrażeń ciała – pokrzywdzona osoba powinna zgłosić się do lekarza celem oględzin ciała. Dokumenty lekarskie są mocnym dowodem dla sądu” – dodaje policja.

Sąsiedzi, znajomi, mający wiedzę o krzywdzie dziejącej się komukolwiek, mają społeczny i moralny obowiązek powiadamiania Policji – można dzwonić na numer 112, a nawet informować anonimowo.