Zakończono budowę drogowego połączenia w Gliwicach

Zakończono budowę drogowego połączenia w Gliwicach

25 lipca 2022 Wyłączono przez redaktor

Dobiegła końca budowa połączenia ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską. Wzdłuż nowej drogi, o długości ponad pół kilometra, która 27 lipca zostanie oddana do ruchu, powstał także ciąg pieszo – rowerowy.

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie uliczne i nową kanalizację deszczową. Dla uspokojenia ruchu powstało wyniesione skrzyżowanie, a w drodze umieszczono pasy wibracyjno-akustyczne, które są dodatkową formą oznakowania zwiększającego uwagę kierowców. Mają one przypominać o zachowaniu szczególnej ostrożności i zmniejszeniu prędkości przed dojazdem do skrzyżowania.

Realizacja zadania pociągnęła za sobą również przebudowę około dwustumetrowego odcinka ul. Tarnogórskiej i budowę nowego trójwlotowego skrzyżowania oraz przebudowę skrzyżowania ul. Halika z ul. Tarnogórską.
Standardowo po zakończeniu inwestycji, w pasie drogowym nasadzona została zieleń. Miejsce tu znalazły: wiśnie i brzozy, a także cztery i pół tysiąca krzewów.

Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Chałubińskiego, przede wszystkim umożliwiła skomunikowanie istniejącej zabudowy m.in. przy ul. Grodeckiego, jak i terenów przyległych, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe. Prace pochłonęły 4,6 mln zł.
fot. ZDM Gliwice