Wytną kolejne drzewa. Ich stan badano tomografem

Wytną kolejne drzewa. Ich stan badano tomografem

20 kwietnia 2021 Wyłączono przez redaktor

W Gliwicach wycięte zostaną kolejne drzewa.

– Zgnilizna pnia, wypróchnienia kominowe i ogólnie zły stan fitosanitarny. 11 spośród 25 drzew rosnących wzdłuż ul. Witkiewicza dodatkowo zostało przebadanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wyniki nie pozostawiają złudzeń co do możliwości ratunku dla rosnącego tam drzewostanu – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

Przeprowadzone oględziny, które polegały m.in. na ocenie stanu drzew, pod kątem zgodności z opisem złożonym przez Zarząd Dróg Miejskich we wniosku o wydanie zezwolenia na ich usuniecie oraz zasadności wycinki, zostały potwierdzone. W trakcie oględzin jedno z drzew, którego stan wzbudzał wątpliwości, zostało przebadane tomografem akustycznym.

Dotychczasowe 9 klonów jesionolistnych i 2 jesiony pensylwańskie zastąpi 25 klonów Freemana. Będą to jednak niewielkie, młode sadzonki.