Postanowił sam zdjąć blokadę koła, którą założyła gliwicka straż miejska

Postanowił sam zdjąć blokadę koła, którą założyła gliwicka straż miejska

26 sierpnia 2023 Wyłączono przez redaktor

Kierowca postanowił zaparkować swój samochód w miejscu, w którym nie powinien tego robić.

Była to ulica Bednarska przy gliwickim Rynku. „Jest to teren, gdzie obowiązują przepisy strefy zamieszkania i dodatkowo miejsce, na którym mężczyzna zaparkował, objęte jest zakazem zatrzymywania się. Została mu założona blokada kół. Jednak nie przejął się nie tylko zakazami, ale blokadą. Postanowił, że rozprawi się z tym drobnym problemem sam” – informuje straż miejska z Gliwic.

„Wytrwale niszczył sprzęt do blokowania kół, aż do naszego przyjazdu. Dziękujemy za zgłoszenie tego faktu, okazało się również że to nie pierwsze przewinienie tego pana. Został rozliczony również z 6 poprzednich sytuacji, czego skutecznie unikał. Podczas ujęcia nie stawiał oporu, został przekazany odpowiednim służbom – informuje straż miejska.

Co czeka go za swoje wyczyny?
Art. 288 Kodeksu karnego (Dz.U. 2022 poz. 1138) przewiduje za to przestępstwo:
§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.