Musisz zapłacić podatek? Urzędnicy przyniosą decyzję do domu

Musisz zapłacić podatek? Urzędnicy przyniosą decyzję do domu

1 lutego 2023 Wyłączono przez redaktor

Pierwszy kwartał to czas tradycyjnych rozliczeń podatkowych. Od 10 lutego mieszkańcy płacący podatek od nieruchomości, podatek rolny lub leśny będą otrzymywać decyzje o wysokości podatku na ten rok.

Termin zapłaty pierwszej raty podatków upływa 15 marca – i dla wielu gliwiczan będzie on jedyny, jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, to podatek płaci się jednorazowo właśnie w terminie pierwszej raty.

Decyzje otrzymają wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, swój egzemplarz decyzji dostaje każdy ze współwłaścicieli. Należy pamiętać, że wskazany w niej podatek jest ustalony łącznie dla wszystkich współwłaścicieli, a nie odrębnie dla każdego z nich.

Wszystkie decyzje podatkowe będą doręczane przez pracowników Urzędu Miejskiego w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godz. 20.00. Pracownicy magistratu nie są uprawnieni do przyjmowania wpłat podatku.

Decyzje będą zawierały indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonać wpłaty tradycyjnym przelewem, na poczcie lub w innych placówkach świadczących tego typu usługi. Od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Urzędu Miejskiego, realizowanych w placówkach Poczty Polskiej na terenie Gliwic, nie są pobierane prowizje. Płatności z tytułu podatków mogą być także dokonywane poprzez profil zaufany z wykorzystaniem Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej GEPAR.