Starasz się o mieszkanie do remontu? Jeśli tego nie zrobisz, to skreślą cię z listy

Starasz się o mieszkanie do remontu? Jeśli tego nie zrobisz, to skreślą cię z listy

17 lutego 2022 Wyłączono przez redaktor

Wiele osób już długo czeka na mieszkanie do remontu. Dlatego tak ważne jest, by zaktualizowały wniosek. Inaczej zostaną skreślone z listy.

Konieczność aktualizacji dotyczy wyłącznie osób, które złożyły wnioski o wynajęcie lokalu mieszkalnego zakwalifikowanego do remontu do dnia 31 grudnia 2005 roku. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przypomina, że od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 roku jest przeprowadzana aktualizacja wniosków osób, ubiegających się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu.
„Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają się o wynajęcie mieszkania do remontu (dotyczy osób, które złożyły wnioski do dnia 31 grudnia 2005 roku), do dokonania obowiązku aktualizacyjnego, potwierdzającego chęć dalszego ubiegania się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu” – informuje ZGM Gliwice.

Pobierz druk oświadczenia aktualizacyjnego
Wypełnione i podpisane oświadczenia należy składać w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzibą przy Placu Inwalidów Wojennych 12 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia aktualizacyjne przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę. Osoby, które nie zaktualizują złożonego wniosku, zostaną wykreślone z rejestru.