Kolejne utrudnienia w UM Gliwice. Zawieszono obsługę telefoniczną

Kolejne utrudnienia w UM Gliwice. Zawieszono obsługę telefoniczną

29 marca 2021 Wyłączono przez redaktor

– Z uwagi na liczne zachorowania na COVID-19 wśród pracowników Referatu Rejestracji Pojazdów osobiste załatwienie sprawy może być utrudnione lub niemożliwe – informuje Izabela Kowynia, zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Obsługiwane będą wyłącznie osoby, które zarezerwowały wizytę w systemie elektronicznym i posiadają kod rezerwacji.

Pozostałe osoby mogą załatwić sprawę za pośrednictwem poczty elektronicznej km@um.gliwice.pl, Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, operatora pocztowego lub Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Gliwicach (wejście od strony ul. Wyszyńskiego).

„Klienci, którzy zakupili pojazd już zarejestrowany w kraju proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną lub złożenie w Biurze Podawczym zawiadomienia o nabyciu pojazdu wraz z kopią dowodu zakupu. Złożenie zawiadomienia w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu pozwoli uniknąć kary pieniężnej, a rejestracji pojazdu można dokonać w późniejszym terminie” – informuje UM.

Do odwołania zawieszona jest również obsługa telefoniczna. Informacje o dokumentach niezbędnych do załatwienia sprawy oraz aktualnych zasadach obsługi można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na stronie rezerwacjakm.gliwice.eu.