Kiedy gotowy będzie ostatni odcinek obwodnicy zachodniej Gliwic?

Kiedy gotowy będzie ostatni odcinek obwodnicy zachodniej Gliwic?

6 grudnia 2023 Wyłączono przez redaktor

Prace przy budowie ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Gliwic spowolniły z powodu śniegu i mrozu. Jednak urzędnicy zapowiadają, że zakończenie prac możliwe jest jeszcze w grudniu. Dwukilometrowa droga, prowadząca od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego, powinna być w pełni gotowa i przejezdna na początku 2024 roku.

– W ostatnim czasie wykonawca – konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach oraz Eurovia Polska – ułożył warstwę ścieralną asfaltu na odcinku powstającej obwodnicy od ul. Daszyńskiego za nowy obiekt mostowy. Na pozostałym obszarze inwestycji tzw. podbudowy asfaltowe również zostały wykonane, niestety warunki pogodowe nie pozwoliły na dokończenie układania warstwy ścieralnej asfaltu. Jeżeli będzie tylko taka możliwość, wykonawca zadeklarował, że prace te zostaną wykonane jeszcze w roku bieżącym – informuje Zarząd Dróg Miejskich odpowiadający za realizację zachodniej obwodnicy Gliwic.

Pomimo zimowej aury nadal prowadzone są inne roboty związane z porządkowaniem terenu i pracami wykończeniowymi przy pięciu zbiornikach retencyjnych, które będą zbierać wody opadowe z drogi.

W najbliższych tygodniach planowany jest montaż słupów energooszczędnego, ledowego oświetlenia ulicznego i oznakowania pionowego, a jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to wykonywane będzie oznakowanie poziome i dalsze prace wykończeniowe związane z zagospodarowaniem terenu.
Docelowo na skrzyżowaniu nowej części obwodnicy z ulicami Okulickiego i Sowińskiego działać będzie sygnalizacja świetlna, która zostanie włączona do funkcjonującego na terenie miasta inteligentnego systemu sterującego, pozwalającego na optymalne zarządzanie ruchem drogowym. Z kolei w okolicy skrzyżowania z ul. Daszyńskiego o aktualnych warunkach pogodowych czy utrudnieniach na drodze informować będzie kierowców tablica VMS. Także w tym rejonie staną ekrany akustyczne, które zostaną zamontowane po zakończeniu robót związanych z asfaltowaniem.

Powstający odcinek obwodnicy będzie drogą jednojezdniową, z jednym pasem ruchu w każdą stronę i z możliwością dobudowy w przyszłości drugiej jezdni. Finalnie przejmie ruch samochodowy z DK 78, odciążając od tranzytu centrum miasta, a poprzez nową tarczę skrzyżowania połączy się w przyszłości z planowaną obwodnicą dzielnicy Ostropa.

Koszt budowy ostatniej części obwodnicy zachodniej (wraz z dokumentacją projektową i przebudową dróg dojazdowych) to obecnie około 55 mln zł. Są to środki z budżetu miasta, ale Gliwice będą się starały o pozyskanie dofinansowania.
UM Gliwice