Gliwicka policja dzisiaj kontroluje pieszych i kierowców

Gliwicka policja dzisiaj kontroluje pieszych i kierowców

26 lutego 2021 Wyłączono przez redaktor

Policjanci z gliwickiej drogówki prowadzą dziś na ulicach Gliwic i powiatu kolejne działania NURD – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

Sprawdzają, czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych i czy stosują się do sygnalizacji świetlnej na przejściach w nią wyposażonych. Reagują też na wykroczenia popełniane przez kierujących, którzy nie zwracają wystarczającej uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego.

– Przypominamy: bezpieczeństwo zależy od bardzo wielu czynników – w dużej mierze może zależeć od samego pieszego. W zderzeniu z pojazdem zazwyczaj znajduje się on w trudniejszym, bardziej zagrażającym jego życiu i zdrowiu, położeniu – informuje policja.

W trakcie akcji policjanci szczególną uwagę zwracają na to, czy piesi przekraczają jezdnię w dozwolonych miejscach. Obserwują też kierowców, czy zachowują należytą ostrożność w okolicach przejść. Działania funkcjonariuszy podczas akcji NURD ukierunkowane są zawsze na zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu oraz dyscyplinowanie zarówno kierujących, jak i pieszych. Odbywają się one cyklicznie.