Co z al. Mickiewicza? Czy lipy są bezpieczne?

Co z al. Mickiewicza? Czy lipy są bezpieczne?

15 kwietnia 2021 Wyłączono przez redaktor

Miasto zapowiada remont alei Mickiewicza. Mieszkańcy są zaniepokojeni.

„Wyrażamy zaniepokojenie w związku z niedopuszczeniem przedstawicieli naszej Rady do udziału w spotkaniach ZDM z projektantem dotyczących przygotowania koncepcji przebudowy alei przy ul. Mickiewicza” – informuje Rada Dzielnicy Wójtowa Wieś. „Uważamy, że przygotowanie tak ważnej dla naszej dzielnicy inwestycji powinno odbywać się w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną już na etapie pracy nad koncepcją projektu” – dodają. „Nie chcemy oceniać gotowca, który pozwoli na dokonanie co najwyżej kosmetycznych zmian. A niestety z praktyką takich rozwiązań mieliśmy już styczność w naszej dzielnicy (projekt zbiorników na ul. Słowackiego z 2016 roku). Nie idźmy tą drogą” – apeluje Rada.

Urzędnicy odpowiadają: To jeden z najpiękniejszych zakątków Gliwic

„Ten jeden z najpiękniejszych zakątków Gliwic, gdzie przebiega trakt pieszo-rowerowy, wymagający pilnego remontu, objęty jest ochroną konserwatorską.
Projekt musi być zgodny z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony wpisanego do rejestru zabytków szpaleru lip. Projektant otrzymał również uwagi przekazane przez Radę Dzielnicy Wójtowa Wieś” – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

Przypomnijmy, że wcześniej ZDM chciał lipy wycinać, a o ich wpisanie do rejestru zabytków starali się mieszkańcy.

Zmiana zdania przez urzędników jest zaskakująca.

W ciągu najbliższych tygodni projektant przygotuje pierwsze pomysły i propozycje.
„Zostaną one poddane szerokim konsultacjom, przede wszystkim z najbardziej zainteresowanymi inwestycją Radą Dzielnicy oraz Radnymi i mieszkańcami, którzy chcą poznać proponowane rozwiązania” – informuje ZDM.

Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, o otwartości na sugestie i pomysły przy powstawaniu projektu. Muszą one jedynie spełniać wszelkie wymogi techniczne i być zgodne z obowiązującymi przepisami. Termin ukończenia prac projektowych ustalono na koniec marca przyszłego roku.