2 miliony zł wsparcia dla ogródków działkowych

2 miliony zł wsparcia dla ogródków działkowych

10 stycznia 2024 Wyłączono przez redaktor

Do 31 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie w tegorocznej odsłonie programu wsparcia dla ROD. Pula w 2024 roku wynosi 2 mln zł.

Od momentu uruchomienia programu w 2021 roku, na ten cel z budżetu województwa przeznaczono już 6 mln zł.

Dofinansowanie do jednego zadania realizowanego na terenie jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego wynosi 65 tys. zł. Dostępne środki w ramach naboru można przeznaczyć na: prace budowlane, modernizację alei i dróg ogrodowych wraz z odwodnieniem, melioracje w rozumieniu art.195 i art.197 ustawy Prawo wodne, zbiorniki wody deszczowej, znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, na terenie ogólnym, przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Wnioski należy kierować na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice (z dopiskiem Departament Terenów Wiejskich).

Formularz wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są pod numerami telefonów: +48 (32) 77 44 801; (32) 77 44 818.